Een tuin anders dan andere

De tuinen van Knoevenoord-hall

De tuinen van Knoevenoord-hallHet was voorjaar 2002 toen de eerste boom de grond in ging.

Tot dan toe had het perceel een agrarische bestemming gehad en stonden de koeien nog tot aan de bestrating langs de boerderij.

Vele van de toen geplante bomen zijn inmiddels weer verdwenen. Ze pasten niet meer in het ontwerp dat pas later de eerste kenmerken van de huidige opzet begon te krijgen.

Aanvankelijk was de bedoeling het erf met oorspronkelijke erfbeplanting aan te kleden.

Bij  gebrek aan kennis van tuinieren bleek de samenhang van de diverse beplantingen niet echt logisch en kon de opzet mij niet bekoren.

In 2003 legde ik de eikenlaan aan die in feite een verlenging werd van het zandpad dat bij de ingang van ons perceel uitkomt. Ik veroorloofde me wat speelse accenten door tussen de eiken, beuken te planten, in de vorm van punten en strepen.

Het hierdoor gecreëerde doorzicht vond ik zo spannend dat ik alras meerdere lanen in aanleg nam.

Het oorspronkelijk aangeplante bosplantsoen verdween geleidelijk en werd vervangen door sierlijker bomen en struiken in een sterk geometrische aanplant.

De aldus gecreëerde doorzichten vroegen om accenten waar de blik van de aanschouwer op kan blijven rusten. Ik plaatste ornamenten in de tuin die vaak uit meerdere gezichtshoeken de aandacht trekken. Omdat ik een voorliefde begon te ontwikkelen voor Franse Barok tuinen, zijn de ornamenten dan ook kopieën van barokke exemplaren.

In 2010 begon ik met de aanleg van een tuin die het strakke van een Franse tuin moest hebben. Vier gazons omgeven door met grind ingestrooide paden. In het midden hiervan is een fontein met drie schalen geplaatst geheel vervaardigd uit wit marmer. Ook de daar aanwezige beelden zijn marmeren exemplaren.

 

De tuin kenmerkt zich door de symmetrie, het perspectief en de herhaling.

Om de tuin in zijn geheel te beleven, is het aan te bevelen zowel heen als terug door de verschillende figuren te lopen en te genieten van het lijnen- en vormen spel. Ook buiten de figuren om is het blikveld telkens weer afwisselend en spannend.

U zult vergeefs zoeken naar bijzondere planten of bloemen. Slechts daar waar de kleur een accent toevoegt heb ik eenjarigen geplant.

 

Ik hoop dat u net als ik geniet van de strakke vormen de sterke perspectief en de verscheidenheid in vormen van de bomen en struiken. Een onregelmatige parel zoals Barok betekent. Onregelmatig ja of het een parel is moet u zelf maar beoordelen.

 

Veel kijk plezier,

Frank Olijslagers

De Knoevenoord.


 

 

Lichtjes en verhalen rond de kerst

 

Op zaterdagavond 13 en zondagavond 14 december stonden de tuinen van Knoevenoord-hall geheel in het teken van licht, vuur en kerstverhalen.

De mogelijkheid bestond om door lange lanen de lichtjes te volgen die u bij de verhalenvertellers van De Woudlooper brachten. Bij grote vuren vertelden zij kerstverhalen voor groot en klein.

 

Quercus Palustris in zomer 2012
Quercus Palustris in zomer 2012

De tuin:

 

De tuin is aangelegd met een knipoog naar de laat middeleeuwse italiaanse en franse baroktuinen. Doorzichten zijn kenmerkend en vinden veelal hun eindpunt in een tuinornament. De afbeelding toont de hoofdlaan beplant met Quercus Palustris en blokken van Fagus Salvatica.


 

 

De dwarslaan, ca 250 meter lang, is beplant met de Acer Autumn Blaze Freemannia waartussen de Acer Planatoides Royal Red.

Op de kruising met de hoofdlaan staat op het middelpunt van een rotonde een gietijzeren vaas die zomers voorzien is van kleurige beplanting. 

En in een ander seizoen.

De zomer is voorbij. De tuin krijgt zijn herfstkleur.

Veel knipwerk rondom de theekoepel, die met verschillende klimrozen is begroeid.

De theekoepel begroeid met rozen..

Zicht vanuit de theekoepel op de drie gratieën door een laantje van Prunus Avium, alias de Boskriek.

Op 4 september 2010 trouwde onze dochter Hanneke met haar vriend Raymond in onze eigen tuin en in de openlucht. Onder zeer goede weersomstandigheden werd de huwlijksceremonie een waar feest.

De ambtenaar van de burgelijkestand Ivonne Wellink had zich bijzonder goed voorbereid en had zichtbaar plezier in de het voltrekken van de plechtigheid op deze mooie lokatie. Hoewel we aanvankelijk vreesden voor slecht weer werd het een bijzonder mooie dag.

Nogmaals de toegang tot onze tuin.

De buxus rondom de boerderij